Ewa Kaleta

Ewa Kaleta psycholog Poznań

Pedagog, psychoterapeuta

Nr tel. 577 941 744

 

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń:

- nerwicowych,

- lękowych,

- depresyjnych

- związanych ze stresem.

W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami i stratami w różnych okresach życia.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach małżeńskich, trudności prokreacyjnych i wychowawczych oraz osobami zawodowo niosącymi pomoc i doświadczającym syndromu wypalenia zawodowego.

Doświadczenie zdobywała we współpracy z placówkami terapeutycznymi i edukacyjnymi (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy) oraz organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z MPD Żurawinka, Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Ośrodek Adopcyjny Pro Familia)

Szkoli się w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i systemowej na studiach przygotowujących do certyfikacji, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod superwizją.


 Powrót do Naszego Zespołu