Ewa Kaleta

Ewa Kaleta psycholog Poznań

Pedagog, psychoterapeuta

Nr tel. 577 941 744

 

Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń:

- nerwicowych,

- lękowych,

- depresyjnych

- związanych ze stresem.

W obszarze mojego zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami i stratami w różnych okresach życia.

W pomaganiu dbam o dobrą relację, poufność, akceptację i szacunek. Liczy się osoba, dopiero potem szkoła psychoterapii, techniki i metody. Czasem wystarczy pobudzić wewnętrzne zasoby i siły, by dokonać istotnych zmian w sobie i życiu.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach małżeńskich, trudności prokreacyjnych i wychowawczych oraz osobami aktywnymi zawodowo i doświadczającym syndromu wypalenia zawodowego.

Doświadczenie zdobywałam we współpracy z placówkami terapeutycznymi i edukacyjnymi (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy) oraz organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z MPD Żurawinka, Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Ośrodek Adopcyjny Pro Familia)

W pracy integruję podejście psychodynamiczne, systemowe i humanistyczne. Szkolę się na studiach przygotowujących do certyfikacji, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaję superwizji.

Zapraszam na rozmowę


 Powrót do Naszego Zespołu