Joanna Wiatr-Abramowska

 

Asia Wiatr 2

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

nr tel.: 692 553 268

 

Pracuje terapeutycznie z dziećmi (od 8 r.ż.), młodzieżą oraz dorosłymi doświadczającymi trudnych emocji i zachowań, pogarszających jakość życia i zwiększających cierpienie. Zaprasza rodziców na konsultacje psychologiczne.

W pracy korzysta z szeroko rozumianego podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), łącząc podejście klasyczne z terapiami tzw. trzeciej fali, do których należą m.in.: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), dialektyczna terapia behawioralna (DBT), czy mindfulness.

Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej, przedszkolach oraz podczas praktyk w placówkach leczenia zdrowia psychicznego. Była wolontariuszką w Akademii Przyszłości Fundacji Wiosna.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ukończenie szkoły uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ponadto brała udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii, takich jak:

 - Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej CBT, Warszawa Terapia Poznawczo-Behawioralna dzieci i młodzieży

 - Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki, Poznań: Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

 - SYNAPSIS, Warszawa: Trening Umiejętności Społecznych; Zespół Aspergera; Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?; Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

 - Zimowa Szkoła RTZ Racjonalna Terapia Zachowania, szkolenie I stopnia; Poznań

 - Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań: Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych; Pierwsza rozmowa o problemie z dzieckiem, nastolatkiem, osobą dorosłą; Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań; Elementy terapii narracyjnej w pracy pedagoga i psychologa

Prywatnie miłośniczka natury, książek, języka fińskiego i tańca.

 

Umów wizytę

 

 

Powrót do Naszego Zespołu