Joanna Oliwiecka

 

Joanna Jurga psychoterapeuta

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Nr tel. 607 954 651

 

Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą borykającymi się z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, przejawiającymi problemy adaptacyjne, nie radzącymi sobie ze stresem, złością, sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Wspiera oraz edukuje rodziców w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi ich dzieci.

 Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, realizowane przez „Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej” (ośrodek rekomendowany przez PTTPB).

 Ponadto brała udział m. in. w następujących szkoleniach oraz konferencjach:

- „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”

- „Potwory z szafy, potwory z głowy – wspieranie dzieci i dorosłych z zaburzeniami lękowymi”

- „Trudne rozstanie – wspieranie dzieci i dorosłych w procesie żałoby po stracie bliskiej osoby”

- „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze pomagać”

- „Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 20 lat PTTPB. Terapia Poznawczo-Behawioralna

w Polsce i na Świecie”

- „I Poznańska Konferencja ACT”

- „II Poznańska Konferencja ACT”

- „Wprowadzenie do DBT”

 Obecnie pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuje się m.in. diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, terapią zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz emocjonalnych ich dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Zespole Szkół w Śremie oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Śremie, a także podczas odbywania staży m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Przeźmierowie, Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” we Wrocławiu, Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddział Dzienny dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego), a także Katedrze Psychiatrii w Poznaniu (Klinika Psychiatrii Dorosłych).

 Prywatnie miłośniczka gotowania, literatury oraz snowboardu.

 Powrót do Naszego Zespołu