Joanna Ernt

 

Joanna Ernt logopeda Poznań

 

Logopeda dyplomowany, specjalista neurologopeda, komunikolog społeczny, etyk, trener.

 

nr tel.: 504 005 878

 

W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz jąkaniem wczesnodziecięcym. W terapii logopedycznej stosuje podejście holistyczne, mając na uwadze całokształt rozwoju dziecka a także ścisłą współpracę z rodzicami. Posiada duże doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.

Studia w zakresie logopedii i neurologopedii ukończyła w Poznaniu, jak również studia filozoficzne (specjalność komunikacja społeczna) oraz Akademię Trenera. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w konferencjach naukowych, ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii zaburzeń mowy i języka:

- Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego

- Komunikacja alternatywna w ochronie zdrowia pacjenta oraz systemy wspomagające terapię afazji jako wsparcie procesu rehabilitacji

- Trudności diagnostyczne w przypadku afazji u chorych poudarowych

- „Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym”

- IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu pod hasłem „Dziecko z autyzmem w grupie – rodzinie, przedszkolu, społeczeństwie”

- Programowanie terapii w przypadku zaburzeń realizacji fonemów – nowe ujęcie zagadnienia 

- Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia

- Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz. II

- Konferencja Logopedyczna: „Wielojęzyczność, wielokulturowość, jeden język” z okazji

Europejskiego Dnia Logopedy

- Istota i terapia jąkania

- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (z zastosowaniem autorskich metod: Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania i Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się – upoważniający Uczestnika do ich stosowania w praktyce)

- Mutyzm wybiórczy - problem psycho czy logo

- Kompleksowa rehabilitacja osób po laryngektomii - wykład szkoleniowy organizowany pod patronatem Polskiego Związku Logopedów

- „Deprecjacja jako forma przemocy w komunikacji werbalnej” – artykuł w czasopiśmie naukowym „Homines Hominibus” Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

- Komunikacja Alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności - seminarium organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się filozofia języka, kognitywistyka oraz logopedia artystyczna.

Prywatnie uwielbia długie spacery, fascynuje ją piękno przyrody. Jest amatorką drobnych przyjemności życia, jak dobra kawa, czy gorzka czekolada.

 

Powrót do Naszego Zespołu