Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
Terapia dla dzieci i młodzieży to wsparcie poprzez cykl spotkań z psychologiem. Zatrzymujemy się nad tym, co powoduje trudności, staramy się określić cele i spowodować zmianę. Czasem wymaga to wyrażenia trudnych emocji, przećwiczenia nowych zachowań lub określenia wpływu innych osób na dany problem. Zawsze istotne jest zrozumienie problemów przez osobę uczestniczącą w terapii, na miarę jej wieku.

W Centrum Słowo terapia dzieci i młodzieży odbywa się w nurcie systemowym lub integratywnie, czyli z wykorzystaniem różnych metod m.in. analizy transakcyjnej oraz nurtu poznawczo-behawioralnego. Dostosowujemy ją do potrzeb dziecka. Wymaga ona ścisłej współpracy z rodzicami, czasem wsparcia dla rodziców w postaci treningu umiejętności wychowawczych.

 

Przykładowe problemy:
Trudności w funkcjonowaniu społecznym; Zespół Aspergera
Silna nieśmiałość; mutyzm wybiórczy
Lęki, związane np. ze snem, zwierzętami, szkołą
Smutek, obniżona energia
Szczególne trudności z nauką, koncentracją
Sprawianie dużych problemów wychowawczychIndywidualna terapia psychologiczna dorosłych
Terapia to cykl spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu rozpoznanie problemu i podjęcie działań mających go rozwiązać. W Centrum Słowo prowadzi ją Martyna Miziniak-Kużaj, stosująca psychoterapię w nurcie systemowym.

Terapia systemowa powstała na założeniu, że relacje pomiędzy bliskimi ludźmi tworzą rządzącą się własnymi zasadami rzeczywistość – tzw. system. Zachowanie każdego z członków systemu (np. rodziny) ma wpływ na wszystkich pozostałych. Tym samym skuteczna pomoc terapeutyczna wymaga wzięcia pod uwagę wpływu wszystkich osób, które tworzą dany system.

Jak wiele czasu zajmuje psychoterapia? To zależy od rodzaju celów, jakie stawia sobie osoba, która z niej korzysta. Krótkoterminowa terapia, nastawiona na zrozumienie problemu i zmianę zachowań, to co najmniej 7 do 10 spotkań. Długoterminowo – co najmniej przez pół roku – pracujemy przy głębszych lub bardziej złożonych problemach. O tym, jaką formę wsparcia należy wybrać, decyduje osoba z niej korzystająca razem z terapeutą.

Przykładowe tematy:
Problemy w relacjach z innymi osobami
Brak pewności siebie
Chwiejność emocjonalna
Trudność w panowaniu nad sobą

Terapia małżeńska, terapia rodzinna

Terapia systemowa to inaczej terapia rodzinna, która może być jednak przeprowadzona również w przypadku innych relacji – np. podczas terapii par czy terapii grupowej.
Pomoc terapeutyczna dla par przeznaczona jest dla osób potrzebujących wsparcia w odbudowie lub przeformułowaniu swojej więzi małżeńskiej. Zapraszamy do skorzystania z niej również pary narzeczeńskie.

Przykładowe tematy:
Trudności w porozumieniu
Odmienność charakterów i potrzeb w związku
Poczucie kryzysu w małżeństwie
Opuszczenie domu przez dzieci


W nurcie systemowym możliwa jest pomoc całej rodzinie, która spotyka się z terapeutą jednocześnie, żeby rozwiązać swoje trudności. Zazwyczaj problemy pojedynczych osób mają swoje odzwierciedlenie w sytuacji rodziny. Przy pracy z rodziną często pomocne jest równoległe indywidualne wsparcie dla niektórych jej członków. Dzięki takiemu podejściu pomoc może być szczególnie skuteczna.

Przykładowe tematy:
Stałe problemy z porozumieniem wśród członków rodziny
Pojawienie się problemów dorosłych, które wpływają na stan dzieci
Problemowe zachowania dziecka lub nastolatka
Wsparcie dla rodziny z nieuleczalnie chorą osobą
Nagła zmiana w życiu rodziny, która naruszyła jej równowagę
Niezdolność do opuszczenia domu przez dorosłe dzieci