Teresa Piszczała Nowak

Teresa Piszczała Nowak psychoterapeuta Poznań

Psychoterapeutka integracyjna, pedagożka, trenerka Family-Lab

Nr tel. 508 32 10 50

 

Jestem psychoterapeutką integracyjną, co oznacza, że w swojej pracy korzystam z różnych podejść terapeutycznych. Bazą jest dla mnie podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Zapraszam na konsultacje oraz psychoterapię.

Kształcę się na podyplomowym, 4,5 letnim kursie psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującym do certyfikacji. Odbyłam staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Współtworzę Pracownię Relacji FLOW, w której od 2014 roku prowadzę szkolenia, seminaria, grupy i indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Biorę udział w debatach i aktywnie działam na rzecz świadomego rodzicielstwa, a także rozwoju nowoczesnej edukacji w Poznaniu.

Jestem trenerką Family-lab, organizacji oferującej profesjonalne wsparcie rodzicom, nauczycielom i wszystkim osobom których praca wymaga ustanowienia zdrowej i wspomagającej rozwój relacji dorosły-dziecko.

Jako pedagożka resocjalizacyjna pracowałam z dziećmi i młodzieżą, również ze środowisk dotkniętych różnymi problemami społecznymi. Współpracowałam z Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą, realizowałam projekty społeczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu wraz ze Stowarzyszeniem CIM Horyzonty w Poznaniu, a później w Lousã w Portugalii jako członek Stowarzyszenia Activar.

Jestem w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Moim zadaniem jest stworzenie klientowi przestrzeni do zmiany, takiej jakiej pragnie on w swoim życiu, przez zaoferowanie fachowej wiedzy oraz wspierającej rozwój relacji.

Do kontaktu zapraszam osoby dorosłe, które doświadczają:

- trudności w relacjach społecznych

- za burzeń nastroju, lęków, depresji

- niskiego poczucia własnej wartości

- trudności w określaniu własnych granic i definiowaniu potrzeb

- w sytuacji kryzysu po utracie bliskiej osoby

- problemów z agresją, kontrolowaniem silnych emocji

Specjalizuję się także w tematyce rodzinnej:

  - trudności w relacjach rodzinnych

  - wsparcie w sytuacji konfliktu

  - trudność w poradzeniu sobie z bolesną przeszłością

  - problematyka tzw. rodzin patchworkowych

  - trudności wychowawcze/ rodzicielskie

  - problemy par/ małżeństw

   

  Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.”

  /Victor Frankl/


   Powrót do Naszego Zespołu