"W zgodzie ze sobą” - Asertywność- ten warsztat ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących obrony własnych granic, a także sztuki nie przekraczania granic innych osób. Asertywność to zachowania, które umożliwiają postępowanie w zgodzie ze sobą, uczciwie, bezpośrednio, stanowczo, a jednocześnie z poszanowaniem drugiej osoby.

„Mówię, słucham, jestem” - Komunikacja interpersonalna - warsztat poruszający tematy komunikacji międzyludzkiej: aktywne słuchanie, informacja zwrotna, komunikacja w grupie, komunikacja werbalna i niewerbalna. To umiejętności, które przydają się w każdych relacjach.

„Moje twórcze ja”- Kreatywność – podczas spotkania uczymy się pobudzać twórczy i pomysłowy sposób myślenia, który pozwala korzystać z pełni swojego potencjału.

„Zarządzanie czasem” - warsztat, którego celem jest przećwiczenie technik racjonalnego i realistycznego planowania czasu, dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

Warsztat komunikacji dla par – 15-godzinne zajęcia weekendowe dla par. Cel zajęć to poznanie efektywnych sposobów komunikacji i udzielania informacji zwrotnej, zrozumienie perspektywy drugiej osoby, nauka aktywnego słuchania. To czas pogłębionego bycia razem i szansa na rozwijanie swojej więzi.